Consultatiebureau

Voor veel mensen is een consultatiebureau iets onbekends al zullen de meeste mensen echter wel eens hebben vernomen van deze benaming. Omdat voor veel mensen het consultatiebureau iets onbekends is denkt men al snel dat een consultatiebureau enkel en alleen voor pasgeboren baby`s is, dit is echter niet correct.

Een consultatiebureau valt onder de gezondheidszorg en is bedoeld voor preventieve gezondheidszorg. Met preventieve gezondheidszorg bedoelt men “de nadruk leggen op het voorkomen van diverse ziektes”

Binnen het consultatiebureau onderscheiden wij het preventief verlenen van gezondheidszorg in drie verschillende categorieën, ook wel gezondheidszorg preventie niveaus genoemd.  De drie niveaus die wij binnen het consultatiebureau kennen zijn Primaire preventie, secundaire preventie en tertiaire preventie. Onder primaire preventie verstaat men gezondheidsvoorlichting en opvoeding, dit kan bijvoorbeeld zijn over gezond eten, maar ook over hygiëne bij voedselbereiding en het naleven van veiligheidsvoorschriften. Met secundaire preventie doelt men op onder anderen het geven van een hielprik bij een pasgeboren baby waardoor ziektes en eventuele afwijkingen in een vroeg stadium zullen worden ontdekt en dus behandeld kunnen worden.

Als laatste hebben wij nog de tertiaire preventie, hierbij neemt men maatregelen zodat een ziekte niet opnieuw zal toetreden in het lichaam van de patiënt, door bijvoorbeeld het aanpassen van de levensstijl.

 

Jeugdconsultatiebureaus

Ook binnen de gezondheidszorg worden consultatiebureaus gescheiden, er zijn namelijk speciale consultatiebureaus voor jongeren ook wel de jeugdgezondheidszorg genoemd maar er zijn ook consultatiebureaus voor ouderen. Dit alles heeft veelal met de financiering van de consultatiebureaus te maken. Veel gemeentes financieren namelijk de jeugdconsultatiebureaus en vaak niet de ouderenconsultatiebureaus hierdoor is een duidelijke scheiding ontstaan tussen die twee. Alle kinderen tussen de 0 en de 4 jaar zijn gratis welkom bij een jeugdconsultatiebureau. In dit geval praten wij over eerstelijnsgeneeskunde, dit wil zeggen dat je bij deze hulpverleners terecht kan zonder dat je een daadwerkelijke kwaal of beperking dient te bezitten. Mede hierdoor is het dan ook niet nodig om in het bezit te zijn van een doorverwijzing van bijvoorbeeld de huisarts, de zorg voor het kind wordt hierdoor toegankelijker gemaakt voor iedereen. Naast dat het de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg bevorderd door consultatiebureaus gratis en zonder verwijzing toegankelijk te maken voor iedereen werkt het voor de overheid ook kostenbesparend.
 

kindbijconsultatiebureau

Het consultatiebureau, de plek waar ook uw kind terecht kan.

Taken

Een jeugdconsultatiebureau is meestal bemand met een zogenoemde consultatiebureauarts en een wijkverpleegkundige die alle taken binnen deze consultatiebureau vestiging op zich nemen.

De hoofdtaak van de artsen binnen het consultatiebureau is naast passend advies geven aan de ouders het vaccineren van de kinderen tegen diverse ziektes. Zo kunnen bij het consultatiebureau vaccinaties gehaald worden tegen bijvoorbeeld kinkhoest, tetanus, polio en nog vele andere ziektes. Het laten vaccineren van je kind is in Nederland niet verplicht, hierdoor heeft het consultatiebureau geen zicht op alle Kinderen. Een consultatiebureau zal altijd vaccineren volgens het zogenoemde rijksvaccinatieprogramma, hierin staat opgenomen welke vaccinaties de overheid aanbeveelt, verplichtstelt of juist afraad.

De kosten van het vaccineren haalt het consultatiebureau uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, elke Nederlander die een inkomen geniet in Nederland betaald hier aan mee. Het vaccineren van het kind valt dan ook niet onder het eigen risico van de zorgverzekering en is hiermee geheel gratis.

Naast het vaccineren en het advies geven van ouders met betrekking tot het leef en eetpatroon hebben zij nog enkele sub-taken naar de kerntaken. Vaak voeren zij namelijk ook een zogenoemde algemene controle uit over het kind, hierbij zal worden gekeken naar bijvoorbeeld het indalen van de testikels, de ogen van het kind en de lengte en de groei van het kindjes.

Je kan altijd een afspraak maken voor een bezoek aan het jeugdconsultatiebureau indien dit gewenst is, echter staan voor het bezoeken van het consultatiebureau een vast aantal maanden om de groei en ontwikkeling van het kind goed in de gaten te kunnen houden.

Het schema wat een consultatiebureau over het algemeen zal hanteren is het volgende schema:

1. 4 weken

2. 8 weken

3. 3 maanden

4. 4 maanden

5. 6 maanden

6. 7,5 maanden

7. 9 maanden

8. 11 maanden

9. 14 maanden

10. 18 maanden

11. 2 jaar

12. 3 jaar

13. 3 jaar en 9 maanden

Privacy Policy | Contact